Strategisk HR og læringskultur som konkurransefortrinn

Våre skreddersydde HR prosjekter har fokus på lønnsomhet

Våre tjenester

Et innovativt konsulentselskap med HR og teknologi i fokus!

Enhver problemstilling knyttet til menneskers og organisasjonens potensiale er en mulighet for å implementere et HR prosjekt. Qltivation tar aktivt del i endringsprosesser i våre kunders HR team. Suksessen i strategiske HR prosjekter avhenger av identifisering av virksomhetens innsatsfaktor for verdiskapning og utvikling av de nye måleparametre som vil gi økt lønnsomhet.

Qltivation har spesialisert seg på omorganiseringsprosesser, strategisk kommunikasjon og utvikling av organisasjonskultur. Vår helhetlige tilnærming i HR prosjekter bygger på strategisk kompetanseledelse. Vi legger grunnlaget for våre kunders utvikling av en læringskultur og vekst. Læring er alltid med oss! Vi løfter HR inn i en ny forretningsmodell som representerer fremtidens HR, og vi støtter HR teamene med å gjøre forretningsdriften mer lønnsom!

Les mer om vår organisasjon

«Vi utvikler HR-strategien din samtidig som vi rekrutterer og onboarder HR-personell. Dette er skreddersydd outsourcing av HR-funksjonen frem til HR er på plass. Qltivation spenner over flere bransjer, og vi er både rekrutteringsbyrå, konsulentselskap, HR for hire, outsourcing- og HR-systemleverandør. Vår innretning av løsninger er helt avhengig av ditt behov»

Elise Letmolie Ramse

Qltivation AS

«Qltivation trekker HR-faget inn i virksomhetsstyring og ledelse. Det gir et nødvendig overblikk. De som velger oss som samarbeidspartner ønsker å bli utfordret, de vil se helheten og ha fakta på bordet om organisasjonens ve og vel. De vil ha hjelp til å ta beslutninger og forankre»

Elise Letmolie Ramse

Qltivation AS

«Hele eller deler av HR-funksjonen må ofte redefineres ved større organisasjonsendringer. HR er både en supportfunksjon og en strategisk funksjon. I noen faser må den HR-strategiske funksjonen få mer plass. Oppkjøp av selskap, fusjoner, virksomhetsoverdragelser, omorganiseringer og nedbemanninger er typiske triggere for Qltivation sine prosjekter»

Elise Letmolie Ramse

 Qltivation AS