Ikon - Logo

Metode

Lær mer om hvordan vi jobber med strategisk HR i skreddersydde endringsprosjekter

Etablere eller utvikle hele HR funksjonen, rekruttere HR folk, eller starte et strategisk HR prosjekt?

Qltivation sine leveranser er organisert i prosjekter, uansett om det er konsulenttjenester, rekrutteringsbyrå eller utleie i Management for hire. Vi har strukturerte metoder for å forstå behovet for HR kompetanse på kort og lang sikt. Deretter skreddersyr vi prosjekter som løser virksomhetens problemstilling, med HR ressurser, systemer og prosesser. Vår anbefalte løsning er basert på en analyse der både strategi, tempo, kostnadsrammer og kompetansebehov spiller inn. 

Care – Vi bryr oss

Omsorg er en nøkkel for å skape trygghet i endringsprosesser. Det er krevende for ledere når endringer skal besluttes og folk skal ledes. Det betyr mye å ha en rådgiver og sparringspartner som bryr seg. En du kan ha i ryggen. Vi balanserer tunge nødvendige endringsprosesser med medmenneskelig tilnærming. Våre konsulenter er valgt ut til våre prosjekter med utgangspunkt i evnen til å jobbe med mennesker og drive endringsledelse.

Curiosity – Vi spør

Nysgjerrighet skjer intuitivt for de som bryr seg om. Vi jobber ut fra strategier om å forstå årsakssammenhenger, og vi stiller spørsmål. Vi har nok erfaring til å vite hvordan vi skal jobbe oss frem til å forstå nåsituasjonen. Endring kan starte når man kaller noe for det det er - og en nøkkel i våre prosjekter er å samle nøkkelpersoner rundt en felles virkelighetsoppfatning. Det å se sammenhenger og se rotårsak er viktig. Det krever nysgjerrighet og kompetanse.

Courage – Vi tør

Mot setter oss i stand til å planlegge og gjennomføre endringsprosesser. Målformuleringer er viktig, og avgjørende. Vi balanserer risikovurderinger, strategiske scenarier - og common sense. Noen ganger kreves mot, og noen ganger kan alt forenkles. Vi tar risikobildet helt ut sammen med deg. Vi hjelper med prioriteringen, og se hvor vi trenger å utøve innflytelse for å oppnå målet. Vi tror at gode ledere er autentiske, og det krever også mot.

Prosjektledelse med fokus på resultater

Vi hjelper med å konkretisere problemstillinger som du som kunde har. Vi planlegger sammen hvordan nødvendig HR kompetanse skal komme inn på den mest kostnadseffektive måten. Vi jobber strukturert ved å velge ut delelementer av HR-funksjonen som det er behov for i ditt prosjekt. Løsningene fra Qltivation leveres i en prosjektbeskrivelse, fremfor i en stillingsbeskrivelse. 

HR kan også organiseres i prosjekter hos deg! HR har som oftest så stort arbeidspress, at det er viktigere for oss å forstå formålet og hvorfor det vi gjør nå egentlig er viktig, fremfor å følge en ferdig oppsatt plan. Behovet endrer seg stadig, og da må vi også være flinke til å måle resultatene vi forventer å oppnå, slik at vi i større grad får bedre innflytelse og mulighet til å prioritere ressursene i HR-teamet. Organisering i HR team er noe vi hjelper til med i Qltivation.

HR transformasjon gjennom strategiske prosjekter

Qltivation benytter anerkjente metoder og utvikler et rammeverk for transformering av HR funksjonen i hvert kundeprosjekt. Vi tror at digitalisering og relevant HR kompetanse er forutsetning for økt lønnsomhet. Behovsbasert organisering av HR kan bidra til økt effektivisering i virksomheten. HR  kan med fordel utvikles i retning av god virksomhetsstyring, finans og ledelsesfunksjonen.

Hvilke problemstillinger er mest relevant for din HR funksjon?

Design av HR Operating Model

En HR operating Model gir et godt utgangspunkt for forventningsstyring mellom HR, ledere og ansatte i hele organisasjonen. Vi hjelper med å designe og implementere HR strategi og HR Operating Model.

Strategisk kompetanseledelse 

Et rammeverk som viser kompetansebehov på kort og lang sikt, kombinert med plan for hvilken kompetanse som skal tiltrekkes, utvikles og alternativt avvikles, vil i stor grad kunne påvirke lønnsomheten i virksomheten.

Organisasjons design

Organisasjonsutvikling er et bredt tema, og arbeidsprosesser, kultur og struktur må kartlegges for å ta ut potensialet i effektivitet og engasjement. Et organisasjons design gir en strukturert tilnærming før omorganiseringer.

Digitalisering og HR systemer

Vi hjelper med å digitalisere hele HR funksjonen. Implementering av HR systemer krever erfaring fra både HR, IT og prosjektledelse. Digitalisering og løsninger må skreddersys hver enkelt virksomhet. 

Talent Acquisition Team

Flere globale virksomheter eller norske scale-ups har ofte et stort rekrutteringsbehov. Vi hjelper med å etablere talent acquisition team hos våre kunder. Spesialiserte rekrutterere kan bidra til å tiltrekke talenter internt.

HR Shared Services

Ved endring av den HR administrative funksjonen vurderes ofte om deler skal outsorces eller spesialiseres i egne kompetanseteam. Vi finner kvalifisert personell for etablering av slike team.

 «Vi bygger lag på lag over tid. Vi finner en balanse mellom systemer, ressurser og prosesser, og analyserer oss frem til et sted å starte der det kan gi mest verdi. Vi ser ikke bare på HR, men også på virksomhetens strategi. Nøkkelen til å definere HR sin rolle i endring, er å ta utgangspunkt i potensialet for å endre virksomhetens strategi. Ikke bare se på slik strategien er nå»

Elise Letmolie Ramse

Qltivation AS

«Løsningen for organisering av HR ressurser vi velger til slutt er et resultat av en analyse der både tempo, strategi, kostnadsrammer og kompetansebehov spiller inn. Vil du vite mer om hvordan man kan etablere og organisere en hel HR funksjon? Vårt samarbeid med både systemleverandører, strategiske partnere og forskningsmiljø gjør det mulig å være innovativ i tilnærmingen samtidig som vi skaper fleksibilitet for våre kunder»

Elise Letmolie Ramse

Qltivation AS