Ikon - Logo

Strategiprosess

Vi ser etter potensialet for en lønnsom drift ved utvikling av en ny HR- og kompetansestrategi

HR strategi og kompetansestrategi går hånd i hånd!

De fleste virksomheter har ambisjon om å bli ledende og vinne i konkurransen i markedet. Vinnerne kjenner suksessfaktorene og skaper seg organisatoriske fortrinn. Våre kunders HR team har ambisjon om å være i forkant utvikling av HR som funksjon. HR handler for oss om markedsverdi, og vi hjelper med å utvikle nye HR strategier med utgangspunkt i virksomhetens mål.

De HR-systemer, prosesser og ressurser som er tilgjengelig i en organisasjon vil være nøkkelen til hvordan organisasjonen tar ut sitt potensiale. Hvilke individuelle og organisatoriske rammebetingelser må på plass? Hva er forutsetningene for utvikling av lederskap, kultur, kompetanser og organisasjonsstruktur i din virksomhet? Hvordan vet du at HR strategien bidrar til å ta ut potensialet?

Våre suksesskriterier for å utvikle en resultatorientert HR strategi

Qltivation har konsulenter og strategiske partnere med lang fartstid og tverrfaglig kompetanse knyttet opp mot HR og organisasjonsutvikling. Vi er godt kjent med utvikling av HR-strategi i mellomstore og større virksomheter. For å kunne streddersy og designe en HR-strategi, må vi også forstå hele virksomhetsstyringen til våre kunder. Tverrfaglig involvering er derfor viktig for oss, slik at vi både forstår forretningen bredt samtidig som vi har bedre forutsetning for å gjennomføre endringsprosesser i lys av ny HR strategi.

Ved implementering av ny HR strategi eller nye prosjekter så vil god kommunikasjon være viktig for å lykkes. Her er mer informasjon og gode råd om kommunikasjon i endring:

 

Last ned guide Endringskommunikasjon

 

HR-strategisk arbeid er med oss i alle prosjektene våre, både ved rekruttering av HR, eller ved konsulenttjenester. HR-strategien er selve fundamentet for hvordan organisasjonen forvaltes, og bør justeres opp mot endringer i virksomhetens strategi. Nøkkelen til å lykkes ligger i å forstå endringstakten, da den er som oftest veldig høy. Et sylskarpt fokus og god mengde fleksibilitet er viktig når lederne skal involveres i HR agendaen. Vi har utviklet en egen metodikk for kartlegging, design og implementering av en ny HR strategi, som kan skreddersys alle organisasjoner.