Ikon - Logo

Verdier

Care – Vi bryr oss

Omsorg er en nøkkel for å skape trygghet i endringsprosesser. Det er krevende for ledere når endringer skal besluttes og folk skal ledes. Det betyr mye å ha en rådgiver og sparringspartner som bryr seg. En du kan ha i ryggen. Vi balanserer tunge nødvendige endringsprosesser med medmenneskelig tilnærming. Våre konsulenter er valgt ut til våre prosjekter med utgangspunkt i evnen til å jobbe med mennesker og drive endringsledelse.

Curiosity – Vi spør

Nysgjerrighet skjer intuitivt for de som bryr seg om. Vi jobber ut fra strategier om å forstå årsakssammenhenger, og vi stiller spørsmål. Vi har nok erfaring til å vite hvordan vi skal jobbe oss frem til å forstå nåsituasjonen. Endring kan starte når man kaller noe for det det er - og en nøkkel i våre prosjekter er å samle nøkkelpersoner rundt en felles virkelighetsoppfatning. Det å se sammenhenger og se rotårsak er viktig. Det krever nysgjerrighet og kompetanse.

Courage – Vi tør

Mot setter oss i stand til å planlegge og gjennomføre endringsprosesser. Målformuleringer er viktig, og avgjørende. Vi balanserer risikovurderinger, strategiske scenarier - og common sense. Noen ganger kreves mot, og noen ganger kan alt forenkles. Vi tar risikobildet helt ut sammen med deg. Vi hjelper med prioriteringen, og se hvor vi trenger å utøve innflytelse for å oppnå målet. Vi tror at gode ledere er autentiske, og det krever også mot.

En innovativ forretningsmodell for HR

Qltivation sin forretningsmodell er innovativ og har litt ulik karakter i hvert prosjekt. Vi kan utvikle HR strategien samtidig som vi både rekrutterer og onboarder HR ressurser. Dette er outsorcing av HR i en periode, der vi kan hjelpe med å organisere, lede og strukturere en HR "operating model" i enhver virksomhet. Vi kan også hjelpe å lede en omorganiseringsprosess, implementere nytt HR system, eller etablere et rekrutteringsteam hos kunden vår. Qltivation spenner over flere bransjer, og vi er både rekrutteringsbyrå, konsulentselskap, HR for hire, outsourcing- og HR-systemleverandør. Vår innretning av løsninger er helt avhengig av kundens behov. 

Les mer om våre tjenester

Siste artikler