Ikon - Logo

HR Interim Management

Folk i vårt prosjektteam kan hjelpe deg midlertidig i HR avdelingen eller i et HR prosjekt 

Midlertidig ledelse eller prosjektledelse 

Qltivation er et konsulentselskap som har spesialisert seg på å lede strategiske HR prosjekter. Dette er en effektiv måte å drive organisasjonsutvikling på. HR Interim er en av leveransemodellene våre

Vi går grundig til verks, og utvikler en kravspesifikasjon for kompetansebehovet både ved rekruttering til faste stillinger, og ved midlertidige løsninger i form av management for hire. Vi finner den rette profilen til ditt HR-team, som kan lede hele HR funksjonen, eller lede en omorganisering eller et HR strategisk prosjekt. Våre løsninger for outsorcing kan hjelpe deg i en overgangsfase med de rette HR-ressursene, i alt fra 20% til 100% arbeidstid, helt avhengig av omfang og behov. Vi kan headhunte den rette profilen til et midlertidig oppdrag, eller benytte oss av allerede tilknyttede erfarne konsulenter og strategiske partnere.

Qltivation har et godt strukturert ledelses- og resultatansvar i sine leveranser, som gir en god trygghet for våre kunder arbeidsrettslig sett. I tillegg er denne formen for tilgang til HR kompetanse svært kostnadseffektiv, ettersom vi spiller på nettverket og tilgjengelige verktøy i vårt rekrutteringsbyrå.