Favicon

Vår organisasjon

Vi bygger lærende organisasjoner på tvers av industrier og skaper lønnsomhet gjennom læring 

Elise Letmolie Ramse lener seg over gelender og ser inn i kamera med et smil

Elise Letmolie Ramse
Founder & CEO

Etableringen av Qltivation

En ny forretningsmodell med kompetanseledelse i fokus!

 

"Å etablere Qltivation var et naturlig valg for meg. Jeg har ambisjon om å endre måten vi jobber på innen HR. Min motivasjon kom fra ønsket om å utvikle strategiske partnerskap og fokusere på kompetanseledelse. Jeg tror at kompetansestrategi kan delvis erstatte HR strategi i mange virksomheter"

 

 

Qltivation løser delproblemstillinger ved å skape strategiske prosjekter for organisasjonsutvikling. Qltivation er designet for å støtte ledere i å forme en læringskultur og bygge lærende organisasjoner, hvor kontinuerlig læring er nøkkelen til å endre atferd og skape motivasjon. Alt starter med en kompetansestrategi som legger grunnlaget for de viktigste beslutningene for hvordan lønnsomhet skal skapes på kort og lang sikt! Kjernen i vår forretningsmodell er utviklingen av en modulbasert tilnærming til å implementere en kompetansestrategi

Fokus på verdiskapning gjennom kompetanse

Vi analyserer de organisatoriske forutsetningene for lønnsomhet. Målet er å finne potensialet og skape verdi for eiere, investorer og alle ansatte. En helhetlig tilnærming til verdiskapning er essensiell for å etablere en bærekraftig og ansvarlig virksomhet.

Utvikling av L&D funksjonen

L&D (learning & development) eller læring og utvikling er en kjent funksjon for mange internasjonale virksomheter. Mange mindre og mellomstore virksomheter i Norge vil ha nytte av å integrere kompetanseperspektivet når HR funksjonen etableres.  Qltivation etablerer og utvikler fagpersonell i L&D funksjonen.

Modulbasert kompetanseledelse

Kompetansetiltak som gir verdi og bidrar til lønnsomhet er somregel nøye planlagt og forankret i strategiske mål i virksomheten. Ulike deler av kompetanseledelse er relevant i ulike faser. Qltivation utvikler moduler som gir en kostnadseffektiv tilnærming til kompetansearbeidet!

Bli med og utvikle strategisk kompetanseledelse med oss!

Vi er under etablering og inviterer inn nye samarbeidspartnere, prosjekter, selvstendige næringsdrivende og ansatte. Ta kontakt med oss!

Vil du bli en del av vårt prosjektteam?