Ikon - Logo

Advisory Services

Vi bistår deg når din virksomhet er under endring

Favicon

Vårt konsulentselskap er spesialisert på organisasjonsutvikling og kompetanse

Våre konsulenter og strategiske partnere har lang erfaring fra omfattende endringsprosesser. Qltivation leverer Advisory Services innenfor tre hovedområder i samarbeid med strategiske partnere:

Organisasjonsutvikling ved oppkjøp og fusjon av selskap (M&A)

Vi hjelper virksomheter med å bevare og utvikle humankapital i oppkjøpsprosesser

Formålet med en Due Diligence er å avdekke risikofaktorer. Verdivurdering og kartlegging av organisatoriske og arbeidsrettslige faktorer er viktig, og dette er et arbeid som bør startes så tidlig som mulig. En klar risikostrategi er viktig også med tanke på resultatet etter oppkjøpsprosessen er gjennomført, når alle skal tilbake til hverdagen og endringene kommer for en dag. Virksomheter som er i fusjons- eller oppkjøpsfase omstrukturerer som regel sin modell for drift og virksomhetsstyring. En konsistent tilnærming til organisasjonsdesign, nye leder- og nøkkelroller er en av suksesskriteriene for en vellykket oppkjøpsprosess.

Strategisk kompetanseledelse med fokus på lønnsomhet

Hva er den beste måten å sikre at man har tilgang til riktig kompetanse, og at man når til sitt fulle potensial gjennom vekst og utvikling? Hvordan måler du verdien av kompetanse opp mot virksomhetens resultater?

Formålet med et prosjekt for strategisk kompetansestyring er å avdekke risikofaktorer og behov relatert til virksomhetens sammensetning av kompetanser. En klar kompetansestrategi er viktig dersom det er et kompetansegap, og de rette kompetansene må rekrutteres, utvikles eller avvikles. Initiering av en organisasjonsendring må følges tett opp med risikoforebyggende tiltak, og strategisk kompetansestyring kan være en prosess for generell performance management, og kan også være en forberedelse til omorganisering eller oppkjøp.

Juridisk ekspertise ved omorganisering og nedbemanning

Qltivation utvikler et prosjektteam med konsulenter og strategiske partnere med omfattende erfaring fra omstillingsprosesser. 

Qltivation har god erfaring med å samarbeide med advokater i deler av omorganiseringsprosessene. Dette bidrar til å få det arbeidsrettslige på plass, samtidig som at saksbehandlingen gjennomføres på en skånsom og konstruktiv måte hos kundene våre. Qltivation kan organisere og lede prosjekter med håndplukkede ressurser avhengig av hvilke kompetanser som kreves. Vi har rigget våre samarbeid på en kostnadseffektiv måte, slik at du kan få det beste ut av både din HR-avdeling, vårt team i Qltivation og arbeidsrettsavdelingen hos vår juridiske samarbeidspartner.

Last ned guide «Omorganisering og nedbemanning»

Last ned guide «Virksomhetsoverdragelse»

Logo - Kvale

Kvale Advokatfirma er 150 ansatte og har en arbeidsrettsavdeling bestående av 12 advokater som jobber spesialisert med arbeidsrett, og er dermed både erfarne, fleksible og leveringssikre.

Elise Letmolie Ramse
Founder & CEO

Besøksadresse
   Parkveien 55, 0256 Oslo

Kontakt oss

hCaptcha

Kontakt oss

414 47 410

people@qltivation.com

Parkveien 55, 0256 Oslo