Ikon - Logo

Filosofi

Dette tror Qltivation på

Qltivation utvikler strategiske partnerskap og samarbeider med selskaper som leverer komplementære løsninger til oss. Vi innhenter kompetanse fra forskningsmiljø og akademia. Fokus er folk og teknologi. Utvikling skjer i et økosystem der HR påvirker organisasjon, ledere, styre, eiere – og samfunnet.

Samarbeid for videre utvikling

Noen må være i forkant, noen drar lasset og får med seg de som vil gjøre en forskjell. Vi tror på verdien av læring og utvikling sammen med alle fra alle sider av bordet. HR spiller en nøkkelrolle i hvordan organisasjonen utvikler seg, og påvirker hvilke holdninger ansatte har til læring. Lærende organisasjoner har et fortrinn, og bevisste ledere som tror på metoder om læring og kultur vil klare å beholde ansatte og få et maksimalt medarbeiderengasjement.

Forretningsorientert HR med fokus på læring

Noen må være i forkant, dra lasset og få med seg aktører som vil gjøre en forskjell. Vi tror på verdien av læring og utvikling som en del av våre konsulentleveranser.

HR spiller en nøkkelrolle i hvordan organisasjonen utvikler seg, og påvirker hvilke holdninger ansatte har til læring. Lærende organisasjoner har et fortrinn. Ledere som tror på læring og utvikling av kultur vil få en organisasjon som tar ut sitt potensiale og leverer på strategien. Utvikling av våre kunders HR funksjon skjer i et økosystem der Qltivation fungerer som en fasilitator for vekst og endring.

Våre strategiske partnerskap gir deg konkurransefortrinn

Strategisk partnerskap kan gi positive effekter i form av økt verdi skapning. Vi kan sammen skape en unik organisatorisk kompetanse som få kan måle seg med.

Et slikt tverrfaglig samarbeid på tvers av selskaper og organisasjonskulturer kan være en del av løsningen på produktivitetsutfordringene i flere bransjer. Beviset for at vi virkelig er innovative er at vi leverer noe sammen og skaper verdi uavhengig av bransjetilhørighet. Qltivation utvikler strategiske partnerskap og samarbeider med selskaper som leverer komplementære løsninger innen strategisk HR. Qltivation innhenter kompetanse til sine prosjekter i samarbeid med selskaper innen strategi, kommunikasjon og arbeidsrett. Vi samarbeider også med forskningsmiljø og akademia.

Du er med på å utvikle en ny HR-standard

HR-funksjonen representerer en mengde bransjer, som HR teamet må sjonglere mellom til enhver tid på leverandør - siden.

Hvordan skal man klare å holde seg oppdatert på de beste faglige løsningene innen disse bransjene? Skal man etablere en ny HR-standard så kreves det en bred tilnærming, helt uavhengig av Qltivation sin bransjetilhørighet i markedet. Våre samarbeidspartnere er forberedt på å levere skreddersydde løsninger til deg, fordi innkjøpsprosessen allerede er håndtert hos Qltivation, og partnerskapet er allerede etablert.

Bærekraftig organisering er en nøkkel

Endringene vi står ovenfor tvinger oss til å utvikle bærekraftige løsninger og nye måter å jobbe på.

Qltivation er opptatt av å forstå helheten, og organisere HR på en måte som ivaretar samfunnsmessige interesser. Læring og utvikling i felles økosystemer og på tvers av organisasjoner er nøkkelen til å løse effektiviseringsutfordringene vi står ovenfor.

Todelt HR-strategi

Vi tror på å dele HR inn i to deler, akkurat slik man gjør med ledelsesbegrepet.

Management handler om det administrative, og Leadership handler om det strategiske. Å ha en person til å ha begge hatter er krevende, om ikke umulig dersom man skal ha en bærekraftig HR-funksjon. Man representerer arbeidsgiver i prosesser samtidig som man skal være support for ansatte i det administrative. Her går det en grense.

Hvorfor er det viktig å bygge en slik funksjon gradvis?

Organisasjoner modnes for endring, og folk vil lettere ta i bruk de verktøy og systemer som tilgjengeliggjøres fra HR etter hvert som HR-funksjonen har vist resultater. Vi tror på å planlegge langsiktig, men ta det steg for steg!

Favicon

Dette tror vi på

Qltivation utvikler strategiske partnerskap og samarbeider med selskaper som leverer komplementære løsninger til oss. Vi innhenter kompetanse fra forskningsmiljø og akademia. Fokus er folk og teknologi. Utvikling skjer i et økosystem der HR påvirker organisasjon, ledere, styre, eiere – og samfunnet! 

Samarbeid for videre utvikling

Noen må være i forkant, noen drar lasset og får med seg de som vil gjøre en forskjell. Vi tror på verdien av læring og utvikling sammen med alle fra alle sider av bordet. HR spiller en nøkkelrolle i hvordan organisasjonen utvikler seg, og påvirker hvilke holdninger ansatte har til læring. Lærende organisasjoner har et fortrinn, og bevisste ledere som tror på metoder om læring og kultur vil klare å beholde ansatte og få et maksimalt medarbeiderengasjement.

Forretningsorientert HR med fokus på læring!

Noen må være i forkant, dra lasset og få med seg aktører som vil gjøre en forskjell. Vi tror på verdien av læring og utvikling som en del av våre konsulentleveranser.

HR spiller en nøkkelrolle i hvordan organisasjonen utvikler seg, og påvirker hvilke holdninger ansatte har til læring. Lærende organisasjoner har et fortrinn. Ledere som tror på læring og utvikling av kultur vil få en organisasjon som tar ut sitt potensiale og leverer på strategien. Utvikling av våre kunders HR funksjon skjer i et økosystem der Qltivation fungerer som en fasilitator for vekst og endring.

Våre strategiske partnerskap gir deg konkurransefortrinn!

Strategisk partnerskap kan gi positive effekter i form av økt verdi skapning. Vi kan sammen skape en unik organisatorisk kompetanse som få kan måle seg med.

Et slikt tverrfaglig samarbeid på tvers av selskaper og organisasjonskulturer kan være en del av løsningen på produktivitetsutfordringene i flere bransjer. Beviset for at vi virkelig er innovative er at vi leverer noe sammen og skaper verdi uavhengig av bransjetilhørighet. Qltivation utvikler strategiske partnerskap og samarbeider med selskaper som leverer komplementære løsninger innen strategisk HR. Qltivation innhenter kompetanse til sine prosjekter i samarbeid med selskaper innen strategi, kommunikasjon og arbeidsrett. Vi samarbeider også med forskningsmiljø og akademia.

Du er med på å utvikle en ny HR-standard

HR-funksjonen representerer en mengde bransjer, som HR teamet må sjonglere mellom til enhver tid på leverandør - siden.

Hvordan skal man klare å holde seg oppdatert på de beste faglige løsningene innen disse bransjene? Skal man etablere en ny HR-standard så kreves det en bred tilnærming, helt uavhengig av Qltivation sin bransjetilhørighet i markedet. Våre samarbeidspartnere er forberedt på å levere skreddersydde løsninger til deg, fordi innkjøpsprosessen allerede er håndtert hos Qltivation, og partnerskapet er allerede etablert!

Bærekraftig organisering er en nøkkel!

Endringene vi står ovenfor tvinger oss til å utvikle bærekraftige løsninger og nye måter å jobbe på.

Qltivation er opptatt av å forstå helheten, og organisere HR på en måte som ivaretar samfunnsmessige interesser. Læring og utvikling i felles økosystemer og på tvers av organisasjoner er nøkkelen til å løse effektiviseringsutfordringene vi står ovenfor.

Siste artikler