Ikon - Logo

Executive Search & Styrerekruttering

Vi hjelper deg med å tiltrekke erfarne HR talenter til styret, ledelsen og HR teamet 

Favicon

Qltivation er et fullskala rekrutteringsbyrå spesialisert innen HR kompetanse

Vi jobber bredt i markedet for å tiltrekke oss HR profiler som deler vår visjon om å bygge lærende organisasjoner. Mulighetene er mange, og man kan jobbe i våre kunders HR team eller i vårt prosjektteam.

Qltivation har etablert samarbeid med strategiske partnere for leveranse av rekrutteringsprosess siden etableringen i 2023. Vi fortsetter å bygge vårt team, og bygger et rekrutteringsteam med erfaring fra globale selskaper, talent acquisition teams og rekrutteringsbyrå.

Qltivation sine rekrutteringstjenester deles inn i fire kategorier:

Executive Search

Vi er spesialisert på å proaktivt finne de beste kandidatene

Qltivation sin rekrutteringsprosess og metode for headhunting er basert på mange års erfaring fra rekrutteringsbransjen og internasjonale selskaper med spesialiserte talent acquisition teams. 

Selv om en stillingsannonse kan gi god respons, lønner det seg å søke proaktivt i markedet. Det er høy sannsynlighet for at den beste kandidaten ikke søker aktivt etter ny jobb. Hvis du skal rekruttere blant de beste, må du headhunte. Et rekrutteringsbyrå som Qltivation må stadig utvikle nettverket, og arbeide proaktivt for å påvirke potensielle kandidater i retning av de mulighetene som finnes hos våre oppdragsgivere. Vi markedsfører det du har å tilby som arbeidsgiver direkte til den rette profilen. Vi kan HR, og vi kvalitetssikrer hvordan vi kan nå ut til de rette HR profilene. Kravspesifikasjonen er et avgjørende verktøy for å ha en klar formening om hvilken profil som passer best i din organisasjon. 

Rekruttering & Outsorcing

Midlertidig avlastning i HR teamet under pågående rekruttering 

Qltivation sin forretningsmodell tilrettelegger for en kostnadseffektiv rekruttering for våre oppdragsgivere.  kostnader, ressurser og tid på etablering og utvikling av HR-funksjonen.

Vi har folk i vårt team som kan supportere i deler av ansvarsområdene i kravspesifikasjonen mens du rekrutterer. Dersom du velger vår Premium løsning for rekrutteringsprosess, kan vi sette inn operative folk i teamet ditt i en overgangsfase før vi slipper stafettpinnen. Vi kartlegger kompetansebehovet på HR og hvilke type initiativ som kan gi verdi på kort og lang sikt. Vi bidrar dermed i å drifte hele eller deler av HR-funksjonen i en periode frem til ditt HR-team er på plass. HR-profilene vi henter inn i rekrutteringsprosessen skal matches mot både strategi, ledelsesfilosofi og kultur. 

HR Operating Model - Etablere HR Team

Planlegging av HR funksjonens interne og eksterne ressurser 

Ved rekruttering av HR sjef kommer det ofte opp store spørsmål. Ved etablering av HR team eller skalering av HR funksjonen kan det også lønne seg å se mer helhetlig på kravspesifikasjon for HR funksjonen, og ikke bare rolleprofilen det rekrutteres til. 

Når man rekrutterer en HR-sjef, eller etablerer og skalerer en HR-funksjon, blir utformingen av en ny operating model for HR-teamet avgjørende. Dette involverer ikke bare å definere rollene som skal fylles, men også å utvikle en helhetlig strategi for hvordan HR skal operere effektivt. En vellykket operating model tar hensyn til både daglig drift og endringsprosjekter. Vi bistår organisasjoner med å kartlegge kompetansebehovet for ulike HR-aspekter og skaper en plan for både intern og ekstern tilgang til nødvendig kompetanse. Dette inkluderer også vurdering av hvilke leverandører som kan være strategisk viktige i ulike faser. Vi ser ikke bare på stillingsbeskrivelsen, men dykker også dypere ned i organisasjonens overordnede behov for HR-kompetanse. Konsulentene tar ikke bare hensyn til rekruttering, men vurderer også hvordan behovene kan endre seg over tid. Dermed blir utformingen av operating model en iterativ prosess, der målet er å skape en HR-funksjon som ikke bare er effektiv i dag, men som også er rustet for fremtidige endringer og utfordringer.

Styrerekruttering - Organisasjonsutvikling og HR

Vårt mål er å integrere HR som en vesentlig kompetanse inn i bedrifters toppledelse og styre. En robust forankring på øverste nivå er av avgjørende betydning for at HR-systemer, ressurser og prosesser skal kunne utgjøre en integrert del av bedriftens strategiske visjon og mål. 

Vår tilnærming til HR-strategi går utover tradisjonelle metoder. Vi legger vekt på å sikre en dyptgående integrasjon av HR strategien, slik at den ikke bare er i tråd med, men aktivt styrker bedriftens overordnede visjon. Denne integrasjonen går ikke bare på tvers av forretningsprosesser, men også på tvers av beslutningstaking på styre- og ledernivå. Gjennom en grundig forankring av HR strategien i toppledelsen sørger vi for at styret ikke bare er informert, men også aktivt engasjert i å støtte og forme HR prioriteringene. Dette skaper en symbiose hvor både bedriftens styre og eiere ser til HR som en strategisk ressurs som ikke bare overholder, men overgår forventningene. Dermed bidrar Qltivation til å skape en organisasjonskultur der HR ikke bare tilpasser seg, men proaktivt leder i tråd med bedriftens langtidsmål og ambisjoner.

Elise Letmolie Ramse
Founder & CEO

Besøksadresse
   Parkveien 55, 0256 Oslo

Kontakt oss

Executive Search
Premium Rekruttering & Outsourcing
Utvidet kravspesifikasjon & HR-strategi
Styrerekruttering – HR kompetanse til styret
hCaptcha